GridIron Belgium

Update semi-final BAFL play-offs: Brussels Tigers – Ostend Pirates

De halve finale van de BAFL play-offs tussen de Ostend Pirates en de Brussels Tigers werd net voor het einde van de reguliere speeltijd stilgelegd op een score van 58-00 voor de Brusselaars. De hoge intensiteit en strak gespannen zenuwen resulteerden op het einde van de wedstrijd jammer genoeg in een algemene knokpartij tussen de twee teams. De scheidsrechters beslisten de wedstrijd stil te leggen en kondigden aan de nodige maatregelen te treffen na het bekijken van de beelden.

Het officiële statement van de BAFL (vertaald vanuit het originele Franstalige persbericht):

Volgend op de gebeurtenissen in de laatste minuten van de wedstrijd tussen de Ostend Pirates en de Brussels Tigers op zaterdag 11 juni 2017, gingen de BAFL en de BAFOC onmiddellijk na de wedstrijd met elkaar in overleg. In dit overleg werd beslist om alle videobeelden en relevante afbeeldingen door te sturen naar de BAFOC, om zo de scheidsrechters toe te laten een volledige review op te stellen van het verloop van de gebeurtenissen.

Op het einde van deze procedure besliste de BAFOC om vier spelers uit te sluiten voor “fighting”, twee spelers van de Brussels Tigers en twee spelers van de Ostend Pirates. De overige spelers zullen niet gesanctioneerd worden voor “fighting” zoals gedefinieerd in de NCAA-reglementen. De betrokken teams en de regionale bonden werden geïnformeerd over deze beslissing en kregen een kopie van het wedstrijdverslag van de BAFOC waarin de betrokken gediskwalificeerde spelers werden aangeduid. 

Gezien de implicaties van de gebeurtenissen en om de de volledige onafhankelijkheid van de BAFOC te garanderen bij het determineren van de feiten en de geschikte straffen, werd beslist om het publiceren van de video’s op te schorten tot het finale rapport van de BAFOC werd ingediend. De BAFL past bij deze de overeenkomsten met de BAFOC en eerder opgevatte afspraken toe op welke basis ze geen actieve rol vervullen in de evaluatie, beoordeling of herziening van de wedstrijdfeiten zoals geformuleerd door de scheidsrechters.

Er zijn verschillende commentaren gepost op sociale media in de marge van deze gebeurtenissen die de controverse hebben aangewakkerd. Hoewel het begrijpelijk is dat de betrokkenen bij deze gebeurtenissen gefrustreerd zijn omwille van de onmogelijkheid om de video’s te bekijken, is het jammer dat deze commentaren en de manier waarop de feiten verkeerd werden voorgesteld en uitvergroot, hebben geleid tot ongegronde beschuldigingen en laster die de algemene situatie verder hebben geschaad.

Het is verder jammer om het gebrek aan kennis vast te stellen over het functioneren van de federatie en de competities door de leden die er deel van uitmaken. De raden van de BAFL en de regionale liga’s zijn opgemaakt uit gelijke en vrijwillige leden zoals verkozen in de algemene vergadering door de leden. De beslissingen van deze entiteiten worden aangenomen op democratische wijze en de werkingsregels maken het onmogelijk om oneerlijk één lid van de federatie te bevoordelen ten koste van een ander lid. Ten slotte is het niet in het belang van de BAFL om controverses verder te voeden door deel te nemen aan discussies op sociale media. De raad van bestuur en de regionale federaties blijven echter beschikbaar via de officiële kanalen om vragen te beantwoorden en nota te nemen van opmerking en suggesties om, in overeenstemming met de leden, de richtlijnen voor de ontwikkeling van onze sport te bepalen.

De manier waarop informatie zich verspreidde en de reacties op de sociale media, maken echter duidelijk dat onze sport nood heeft aan een aanpassing van het vermogen om te communiceren en om effectieve dekking door de media te verzekeren. Een serie van consultaties en ontmoetingen met leden zullen op het einde van het kampioenschap georganiseerd worden en pistes zullen onderzocht worden om de structuur en de onderdelen van onze sport eenvoudiger toegankelijk te maken.

 

Het BAFL bestuur

Contact:

www.facebook.com/BelgianFootballLeague

info@bafl.be

 

We kregen ook de toelating om de originele beelden te verspreiden waarop BAFOC zich baseerde bij de beoordeling van de feiten:

 

Vertaling: Arne Dewolf

Menu